• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Amar Nagila ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ลงข่าว  07⁄03⁄2557

.

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Amar Nagila ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

Topic: THE APOPTOTIC ROLE OF CD137 SIGNALING IN DENGUE VIRUS-INFECTED HepG2 CELLS

Major Advisor: Assoc.Prof.Thawornchai Limjindaporn, MD.,Ph.D.

 
copyright 2012