• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาศิริราช ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยที่ The Chinese University of Hong Kong
วันที่ลงข่าว  17⁄12⁄2556

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. อำภา ยาสมุทร์ นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หลักสูตรวิทยาภูมิค้มกัน (นานาชาติ)

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. อำภา ยาสมุทร์ นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หลักสูตรวิทยาภูมิค้มกัน (นานาชาติ) ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Adaptor protein complex-1 involves in post-entry steps of dengue virus life cycle” โดยมี รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ในงานประชุม 10th Annual Scientific Symposium ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 โดย Stanley Ho Centre for Emerging Infectious Diseases, The Chinese University of Hong Kong


งานประชุม 10th Annual Scientific Symposium โดย Stanley Ho Centre for Emerging Infectious Diseases, The Chinese University of Hong Kong ได้มอบทุนการศึกษาผ่านทาง รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา จากภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวิทยาภูมิค้มกัน, ภาควิชาปรสิตวิทยา และสถานส่งเสริมการวิจัย ทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย น.ส. อำภา ยาสมุทร์, น.ส. ธิดารัตน์ เนติกุล, น.ส. ทิพวรรณ พิศวง และน.ส. ณหฤทัย อินต๊ะสิน ร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย โดยมีอาจารย์จำนวน 3 ท่านจากภาควิชาปรสิตวิทยาและภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, รศ.ดร.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา และอ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

ทั้งนี้นับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ น.ส. อำภา ยาสมุทร์ นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หลักสูตรวิทยาภูมิค้มกัน (นานาชาติ) ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Adaptor protein complex-1 involves in post-entry steps of dengue virus life cycle” โดยมี รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก นักศึกษาบัณฑิตศึกษากลุ่มนี้รู้สึกประทับใจอย่างมากที่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติกับนักวิจัยมืออาชีพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่กำลังเป็นที่สนใจในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน โดยในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ จะได้มีการจัดการประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ร่วมกันที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
copyright 2012