• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทย
วันที่ลงข่าว  09⁄07⁄2557

แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เนต

"การศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทย" ระยะที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นการจัดทำบทความและแบบทดสอบ เพื่อให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทย ได้มีแหล่งพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบได้ที่

http://www.thaimedcme.com/atmce