• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญอาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา โครงการ Pearls in Medical Education
วันที่ลงข่าว  19⁄02⁄2559

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา โครงการ Pearls in Medical Education ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา
โครงการ Pearls in Medical Education

เวลา 14:00 - 16:00 น.

หัวข้อการอบรม

เทคนิคการสอนบรรยาย: สอนอย่างไรให้นักศึกษาสนใจและได้เรียนรู้ วันที่ 13 มกราคม 2559

Training of non-technical skills: What, When, and How? วันที่ 9 มีนาคม 2559

Learning climate in the clinical environment: บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงพยาบาล วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

Games in medical education: การใช้เกมส์ส่งเสริม การเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

Procedure-based Assessment (PBA): How to do it? วันที่ 14 กันยายน 2559

การประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย: ปัจจุบัน และอนาคต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

สนใจติดต่อได้ที่ งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-419-6454 โทรสาร 02-419-6443