• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558
วันที่ลงข่าว  01⁄12⁄2558

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ 100 ปี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ และเพื่อเผยแพร่พระราชเกียรติคุณ แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ครั้งที่ 24  ประจำปี  2558 ในโอกาสมาเยือนคณะฯ ในฐานะผู้ริเริ่มรางวัลอันทรงเกียรติจะเชิญผู้รับพระราชทานรางวัลฯ และแสดงปาฐกถาเกียรติยศในผลงานที่ได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 จากนั้น  “Meet the Press” เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงผลงานที่ได้รับรางวัล ณ ห่องสถานพิมุขมงคลเขต พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน อาคาร 1 และเวลา 13.00 น. ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  จะแสดงปาฐกถาเกียรติยศในผลงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 

 ทั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ดังนี้

        สาขาการแพทย์ ได้แก่

 ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ 
(Professor M. Mower) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
คลิกดูประวัติ

        สาขาการสาธารณสุข  ได้แก่

เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต
(Sir Michael Gideon Marmot) จากสหราชอาณาจักร
คลิกดูประวัติ

        &