• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบสำรวจภาวะการหางานทำ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ลงข่าว  27⁄06⁄2557

ขอให้บัณทิตทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 เข้ารวมกรอกแบบสำรวจภาวะการหางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ตามลิงค์ที่แนบนี้  http://www.student.mahidol.ac.th/survey/qthaimain.asp

** ระบบนี้รองรับการใช้งานด้วย Browser Internet explorer เท่านั้น **