• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศิริราชก้าวไกล จัดส่งยาทั่วไทย ทางไปรษณีย์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วย
วันที่ลงข่าว  26⁄05⁄2557

ศิริราชก้าวไกล จัดส่งยาทั่วไทย ทางไปรษณีย์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วย

 

วันนี้ (20 พ.ค.57) เวลา 10.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ร่วมกับ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด ลงนามความร่วมมือให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ทั่วประเทศไทย ร่วมด้วย ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการรพ.ศิริราช  รศ.นพ. เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ  รอง ผอ.รพ.ศิริราช ด้านบริการผู้ป่วยนอกและพัฒนาคุณภาพ และภก.วิชิต  ตั้งจิตติพร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช 

        ศ.คลินิก นพ.อุดม   คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวถึง  การที่โรงพยาบาลศิริราชมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 126 ปี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน  ในเรื่องการยกระดับศิริราชให้เทียบเท่านานาชาติในทุกๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คือ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณค่า  มีความปลอดภัย และความน่าไว้วางใจตามมาตรฐาน สากล  ที่ผ่านมาคณะฯ ได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ อาทิ  มาตรฐาน ISO 15189  และ ISO 22870 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA มีการนำแนวคิดและเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเช่น Lean, KM, R2R (Routine to Research) มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกภาคส่วน  รวมถึงการให้บริการผู้ป่วยนอกรูปแบบใหม่ ด้วยโครงการ “ศิริราชก้าวไกล ส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์”  โดยร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ให้บริการจัดส่งยาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชทั่วประเทศไทย ในรูปแบบ  “One Stop Service” รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานสากล  เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่นำปัญหาที่เกิดจากงานประจำมาปรับปรุงตามแนวคิด Lean               

        ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  เปิดเผยว่า จากจำนวนผู้ป่วยที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลศิริราชมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ส่งผลถึงความแออัด จนทำให้เกิดการรอคอยในการรับยา ชำระค่าบริการ กว่าจะได้กลับบ้านก็หมดเวลาไปเกือบครึ่งวัน ตนจึงมอบนโยบายให้ รศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการรพ.ศิริราช ด้านบริการผู้ป่วยนอกและพัฒนาคุณภาพ  คิดหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับบ้านไวขึ้น  จากผลการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อลดความสูญเปล่าตามแนวคิด Lean จึงเกิดโครงการ “ศิริราชก้าวไกล ส่งยาทั่วไทย ทางไปรษณีย์”  ซึ่งเรามองว่า“ไปรษณีย์ไทย” เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ ที่จะช่วยให้ยาของเราไปถึงมือผู้ป่วยโดยเร็ว  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ด้วยไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ หรือ EMS ส่งด่วนทั่วไทย นับเป็นทางเลือกใหม่ที่ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช ได้ร่วมกับ