• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศิริราชมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ลงข่าว  26⁄05⁄2557

ศิริราชมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556

วันนี้ (23 พ.ค. 57) เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งสิน 361คน  ประกอบด้วย แพทย์ประจำบ้าน 229 คน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 89 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิกอนุสาขา หรือแพทย์เฟลโลว์ 43 คนจากนั้น มอบกิตติบัตร แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ในฐานะ นายแพทย์ผู้อำนวยการนอกเวลาราชการ และหัวหน้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน โดยมี คณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ ร่วมในพิธี

        โอกาสนี้ ท่านคณบดี เเละ ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.มานี  ปิยะอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ได้กล่าวให้โอวาท และร่วมแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน จากนั้น ได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย