• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP FIVE of Firework Photo Shot (2011)
วันที่  16⁄12⁄2556

ได้รับรางวัล TOP FIVE of Firework Photo Shot

ขอแสดงความยินดีแก่

คุณวิศิษฏ์ สมบัติถาวรกุล (เวชนิทัศน์รุ่น 42)
ได้รับรางวัล TOP FIVE of Firework Photo Shot  
จากการประกวดถ่ายภาพพลุนานาชาติ โดย Asahi

เมื่อปี พ.ศ. 2554 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔