• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกวดถ่ายภาพสวดมนต์ข้ามปี
วันที่  13⁄12⁄2556

รางวัลชมเชย การประกวดถ่ายภาพสวดมนต์ข้ามปี 2555 - 2556

ขอแสดงความยินดีแก่

คุณวิศิษฏ์ สมบัติถาวรกุล (เวชนิทัศน์รุ่น 42)
ได้รับ
รางวัลชมเชยในการประกวดถ่ายภาพสวดมนต์ข้ามปี 2555 - 2556

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔