• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PTT Comic Contest
วันที่  12⁄12⁄2556

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในโครงการ PTT Comic Contest

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 นางสาวณัฐญา เฟื่องกวินสมบัติ และนางสาวสุพัชชา ศิวาโมกข์ เข้าร่วมประกวดการเขียนการ์ตูนในโครงการ "PTT Comic Contest หัวข้อพลังงานต้องทดแทน" โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ปตท. และนิตยสารอะเดย์ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนที่นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคนมากยิ่งขึ้น โดยจากกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตได้รับรางวัลชมเชย 20 ทีมสุดท้าย

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔