• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัล "อุ่นเครื่อง ดีดี ฟรีสไตล์"
วันที่  12⁄12⁄2556

รางวัล "อุ่นเครื่อง ดีดี ฟรีสไตล์" ภายใต้หัวข้อการประกวด “ภาพเล่าเรื่อง..ดีดี”

เรื่องเล่าครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวพัชรา กุมภาสิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ที่ได้รับรางวัล “อุ่นเครื่อง...ดีดี ฟรีสไตล์” พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท จากผลงานภาพถ่ายชุด “เที่ยวทั่วไทยใน 1 วัน ที่เมืองโบราณ แหล่งรวมวัฒธรรมไทย 4 ภาค ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 จากโครงการ “ดีดีแอนด์ดี 3” “ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี” ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ทั้งนี้ นางสาวพัชรา ได้เล่าถึงประสบการณ์ก่อนได้รับรางวัลดังกล่าว ว่ารางวัล“อุ่นเครื่อง...ดีดี ฟรีสไตล์” ถือเป็นความสำเร็จจากโครงการ “ดีดีแอนด์ดี 3” “ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศ ทั้งหมด182 คน เพื่อเข้าอบรมถ่ายภาพกับสุดยอดนักวิชาการ-ช่างภาพ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 25 53 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ม.ศรีปทุม บางเขน ซึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นผู้จัดขึ้น และเชิญมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทางด้านถ่ายภาพให้กับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ “การถ่ายสารคดีภาพเล่าเรื่อง” โดยคุณอภินันท์ บัวหภักดี บรรณาธิการฝ่ายภาพ นิตยสาร อสท. และ “การสื่อความหมายด้วยภาพ” โดยอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

และหลังจากน้องๆ ผ่านการอบรมแล้ว ทางผู้จัดได้เปิดโอกาสให้ส่งผลงาน “ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี ฟรีสไตล์” เพื่อให้คณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.พิสิฐ เหตระกูล คุณพรชัย ปุณณวัฒนาพร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร คุณชุติมา บูรณรัชดา หัวหน้าโต๊ะสกู๊ปข่าว คุณศิริรัตน์ เชื้อดี หัวหน้าข่าววาไรตี้ และคุณสุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์ หัวหน้าช่างภาพ จาก นสพ.เดลินิวส์ พิจารณาคัดเลือกผลงาน เพื่อรับรางวัล “อุ่นเครื่อง” ภาพเล่าเรื่อง... ดีดี ฟรีสไตล์ 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ซึ่งนางสาวพัชรา ได้เลือกผลงาน ชุดภาพเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด เนื่องจากมีความประทับใจในสถานที่ดังกล่าว เราสามารถที่จะไปเที่ยวชมวัฒนธรรมไทยได้ใน 1 วัน จึงนำภาพชุดดังกล่าวมาจัดหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อส่งประกวดในหัวข้อ “เที่ยวทั่วไทยใน 1 วัน ที่เมืองโบราณ แหล่งรวมวัฒธรรมไทย 4 ภาคค่ะ

จากความสำเร็จที่ได้เป็น 1 ใน 10 คน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆ นักศึกษาได้นำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ด้วย
 
 

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔