• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัล R2R Award 2013
วันที่  18⁄12⁄2556

จากงานประจำสู่งานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับรางวัล R2R Award 2013 (New Investigator-R2R Award) โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดังนี้

  1. ผลงานวิจัย การศึกษาประสิทธิผลของการนวดเพื่อลดอาการปวดศีรษะจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ โดยอาจารย์ภูมิณภัทร แสงสุมาศ ผลงานวิจัยร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์
  2. ผลงานวิจัยการทดลองระยะที่ ๓ แบบสุ่มเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารฤๅษีดัดตนในการลดอาการปวดบ่าและสะบักจากกลุ่มผู้ป่วย Myofascial pain syndrome (MPS) เรื้อรัง โดยอาจารย์เปี่ยมฤทัย บุตรดาพันธ์ ผลงานวิจัยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู