• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปัจฉิมนิเทศ (รุ่นที่4) บัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

งานนี้เพื่อศิษย์ ET โอกาสดีที่พวกเราจะได้รับฟังแง่คิดจากผู้มีประสบการณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมเติม บุนนาค ชั้น 2 อาคารสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔