• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จากวันนั้นถึงวันนี้ เวชนิทัศน์สมาคมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) 2526 - 2556

     เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) เป็นสมาคมศิษย์เก่าของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ตามนโยบายของรองศาสตราจารย์นายแพทย์นันทวัน พรหมผลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์ท่านแรก ทั้งนี้มีรายนามของคณะกรรมการบริหารเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. รศ.น.พ.นันทวัน พรหมผลิน

2. รศ.น.พ.สภา ลิมพาณิชยการ

3. พอ.พิเศษศักดา ประจุศิลป์

4. นาวาเอกวิโรจน์ มุตพันธุ์

5. คุณชวัล ฝันเชียร

6. คุณนุชรี ปุตระเศรณี

7. คุณอุบลรัตน์ ขุนเจริญ

8. คุณอนุพันธุ์ ธนาดลรัตนากร

9. คุณราตรี ปั้นพินิจ

10. คุณอนงค์วรรณ ไพโรจน์


ขอขอบคุณข้อมูลจาก เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔