• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 5

งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (Rare Disease Day 2015)

       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสไปร่วมทำกิจกรรมในงานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (Rare Disease Day 2015) ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฏ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และแกนนำผู้ป่วย/กลุ่มผู้ปกครองผู้ป่วยโรคหายาก/โรคกำพร้า ทั้งนี้นักศึกษาจากโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนาได้มีโอกาสร่วมเปิดบูทกิจกรรม "วาดภาพล้อเลียน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบูทกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้า Hard Rock Cafe สยามสแควร์    

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔