• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอนศิลป์พระดาบส

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะแก่ศิษย์พระดาบส ครั้งที่ 1

          ทีมวิทยากรจากโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา ร่วมสอนวาดภาพให้กับศิษย์พระดาบส รุ่น 38 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ก.ย. และ 4 ต.ค. 57   ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ อ.ชาญวิทย์ ปั้นทอง ,อ. สิริกร เอมแย้มธำรง ,ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔