• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อควรรู้และควรปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการระงับความรู้สึกและผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยนอก

การผ่าตักและระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก หมายถึง การผ่าตัดที่ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังเสร็จการผ่าตัดภายในวันเดียว ยกเว้นกรณีที่แพทย์ลงความเห็นให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาล มีข้อดีทั้งด้านจิตใจที่ผู้ป่วยรู้สึกอุ่นใจ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ร่วมกับผู้ป่วยเพราะมีข้อจำกัดจากชนิดการผ่าตัด การอาศัยความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนอย่าถูกต้องของผู้ป่วยและญาติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อควรรู้และควรปฏิบัติ

เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการระงับความรู้สึกและผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยนอก

 

การผ่าตักและระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก

 หมายถึง การผ่าตัดที่ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังเสร็จการผ่าตัดภายในวันเดียว ยกเว้นกรณีที่แพทย์ลงความเห็นให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาล มีข้อดีทั้งด้านจิตใจที่ผู้ป่วยรู้สึกอุ่นใจ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ร่วมกับผู้ป่วยเพราะมีข้อจำกัดจากชนิดการผ่าตัด การอาศัยความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนอย่าถูกต้องของผู้ป่วยและญาติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

ทีมวิสัญญีเป็นผู้ให้ระงับความรู้สึก ซึ่งโดยทั่วไปสามารถให้การระงับความรู้สึกได้ 2 วิธี คือ

 • การดมยาสลบ  เป็นวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยหมดสติ  ไม่รู้สึกตัวและไม่เจ็บตลอดการผ่าตัด
 • การทำให้ชา  วิธีนี้ผู้ป่วยจะได้รับยาชาโดยไม่สลบแต่ถ้าผู้ป่วยยังมีความกังวลก็จะได้รับ ยาให้หลับ  พเอลดความกังวลหรือความเครียดในระหว่างการผ่าตัด  หังผ่าตัดผู้ป่วยอาจรู้สึกชาบริเวณที่ทำผ่าตัดอีกประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

 

ข้อแนะนำและควรปฏิบัติเมื่อจะมารับการผ่าตัด

ก่อนตัดสินใจรับการผ่าตัด ผู้ป่วยและญาติควรมีข้อมูลทราบชัดเจนว่าป่วยเป็นโรคอะไร ผ่าตัดอะไร มีความจำเป็นอย่างไรในการผ่าตัดและผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อแทรกซ้อนและทางเลือกอื่น ควรปรึกษษแพทย์เมื่อมีข้อสงสัย เพื่อคลายความวิตกกังวลเมื่อตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด ควรให้ข้อมูลและปฏิบัติตน ดังนี้

 •  แจ้งประวัติโรคประจำตัว  ยาที่รับประทานประจำ  รวมทั้งยาสมุนไพร  การแพ้ยาหรือสารทุกชนิด  การผ่าตัดในอดีตและปัญหาสุขภาพอื่นๆ  กรุณาปรึกษาแพทย์ว่า  จะให้รับประทานยาหรือฉีดยาที่ใช้ประจำได้หรือไม่  ในวันที่ทำผ่าตัด
 • ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยหญิง  ถ้าตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์  ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ก่อนวันทำผ่าตัด  ถ้าเป็นหวัดหรือมีไข้  หรือมีอาการผิดปกติอื่น  กรุณาแจ้งแผนกที่นัดผ่าตัด
 • ควรพาญาติที่บรรลุนิติภาวะ  สามารถรับผิดชอบและดุแลผู้ป่วยได้มาที่โรงพยาบาลกับผู้ป่วยและมีผุ้ดูแลที่ บ้านอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
 • ควรงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์  ก่อนผ่าตัด
 • ควรงดเครื่องดื่มหรือสิ่งมึนเมา  อย่างน้อย 1 วันก่อนผ่าตัด
 • ควรงดอาหารทุกชนิดและน้ำดื่มตามแพทย์สั่ง  โดยทั่วไปให้งดก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง  เพื่อป้องกันตรายจากการสำลัก
 • สวมเสื้อผ้าที่หลวมสบายและรองเท้าส้นเตี้ย  มาโรงพยาบาลในวันที่ทำการผ่าตัด  ถ้าเป็นการทำผ่าตัดบริเวณมือ  แขน  เท้า  หรือขา  ในสวมเสื้อหรือกางเกงที่แขนเสื้อหรือกางเกงหลวมกว้าง  เพื่อให้บริเวณที่ทำผ่าตัดซึ่งมีผ้าปิดแผลหรือผ้าพันแผลอยู่สามารถสอดผ่าน เข้าไปได้
 •  ถอดฟันปลอมที่ถอดได้  ถ้ามีฟันโยกควรแจ้งให้ทีมวิสัญญีทราบ
 • ถอดแว่นตาหรือถ้ามีเลนส์ตาควรแจ้งทีมวิสัญญีทราบ
 • ไม่ควรนำของมีค่ามาโรงพยาบาล  ไม่สวมแหวน  ต่างหู  สร้อยคอ  และสร้อยข้อมือมาโรงพยาบาล
 • ไม่ควรทาเล็บ เพราะสีของเล็บโดยธรรมชาติจะช่วยให้แพทย์ทราบถึงสาหุโดยทั่วไปของผู้ป่วยได้
 • ถ้าเป็นการผ่าตัดบริเวณใบหน้า  ไม่ควรแต่งหน้ามาโรงพยาบาล  เพราะเครื่องสำอางค์อาจทำให้เกิดการติดเชื้อของแผลผ่า
 
Copyright 2014 by © หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร 02-419-8536